Zegluga Polska Spolka Akcyjna, 
Szczecin, Poland.

m/v HUTNIK

Off.no/ IMO: ? / 6515227 Build: 1965 Shipyard: Stocznia Szczecinska, Sczcecin. # B512/07
Dwt: 14.263 Grt: 10.630 Nrt:  5.834
Speed: ? knots   Dim: 156,29 x 20,48 x 12,20 m. Draft: 8,900 m.
1965: Delivered to Polska Zegluga Morska, Szczecin, Poland as HUTNIK.
1/1 1984: Arrived to China to be broken up.