D.F.D.S. (Det Forenede Dampskibs Selskap),
Copenhagen, Denmark.

m.ro-ro/passenger/ferry

AKERSHUS

Off.no: ? Build: 1965 Shipyard: Helsingor Skibs & Msk., Elsinor, Denmark.  # ?
Dwt: ? Grt: ? Nrt: ?
Passenger: ? Knots:  ? Dim:  ? m.
1965: Delivered to Det Forenede Dampskibs - Selskab A/S (DFDS), Frederikshavn, Denmark as AKERSHUS.
1973: Sold to Mexico, renamed MAZATLAN.