PIONER LITVY (RUS)
(Port of Uddevalla 2001-04-23.)
 

Build 1977 at Vyborgskiy Sudostroitelnyy Zavod, Vyborg. # 517
Tonnage: 4.814 grt, 2.065 nrt, 6.070 dwt.
Dim: 130,31 x 17,35 x 8,51 m. Draft: 6,930 m.
Engine: Oil 2SA 5-cyl., 6.100 bhp., B&W 5K62EF, build at Bryansk.
1977: Delivered to Northern Shipping Co., Arkhangelsk, U. S.S.R..