OCEAN REGINA
Port of Uddevalla 31/3 1992

Build 1973 at Stocznia Gdanska im. Lenina, Gdansk, Poland. # B438/02
Tonnage: 10.112 grt, 5.638 nrt, 11.684 dwt.
Dim: 160,99 x 22,99 x 13,31 m. Draft: 9,700 m.
Engine: Oil 2SA 6-cyl., Sulzer 6RND90, 17.400 bhp. build by H. Cegielski, Poznan.
Delivered to Polskie Linie Oceaniczne, Gdybia, Poland as MIECZYSLAW KALINOWSKI.
1991: Polskie Towarzystwo Okretowe S.A., Gdynia, Poland and renamed OCEAN REGINA.