NIKOLAY LEBEDEV (RUS)
(Port of Uddevalla 3/4 2003)

Build 1969 at Sudostroitelnyy Zavod "Krasnoye Sormovo", Gorkiy. # 13.
1969 - 198?: SORMOVSKIY-11; U.S.S.R. North-Western River Shipping Co., Leningrad, U.S.S.R.
198? - 2000: NIKOLAY LEBEDYEV; North-Western Shipping Joint Stock Co., Sankt-Petersburg, Russia.
2000 - 20??: NIKOLAY LEBEDEV; Rubicon Co. Ltd., Sankt_Petersburg, Russia.