IRAN SATTARI (IRN)
(Port of Uddevalla 2/4 2002)

Build 1998 at Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan. # 9601.
1998 - 20??: IRAN SATTARI; Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bandar Abbas, Iran.