DAR MLODZIEZY (POL)
(Port of Gdynia 1996)

Build 1982 at Stocznia Gdanska im. Lenina, Gdansk, Poland. #B 95/01
1982 - 20??: DAR MLODZIEZY; Wyzsza Szkola Morska w Gdynia (Gdynia Maritime Academy), Gdynia, Poland.